PRZEDSZKOLE

akutalizacja: 21.10.2016

dsc_0167-jpg-bc168d27Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek” jest nowo powstającym przedszkolem, w którym priorytetowym celem jest zapewnienie dzieciom fachowej opieki, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi.

W budynku przedszkola mieszczą się dwa oddziały dla dzieci od 2,5 roku życia. Każda grupa wiekowa ma swoją salę, w której aktywuje swoje działania. Sale są duże, przestronne, a jednocześnie przytulne. Kadra pedagogiczna jak i personel stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki wspomagające ich rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka z zachowaniem jego autonomii i szacunku wobec samego siebie, innych dzieci a także w relacjach dorosły – dziecko.

Zapewniamy wybór z szerokiej gamy zajęć dodatkowych dla dzieci, które w pełni będą zaspakajały ich ciekawość świata, a także rozwijały nabyte już umiejętności. W kwocie opłaty stałej oferujemy zajęcia umuzykalniające- rytmikę, opiekę logopedyczną, zajęcia z terapii pedagogicznej, a także ćwiczenia gimnastyczne wspomagające prawidłowy rozwój dziecka. Mamy również szereg zajęć dodatkowych, na które rodzice mogą zapisać dzieci wg upodobań m.in.: karate, j. angielski, indywidualne zajęcia z logopedą, a także cykl zajęć sobotnich „ Podróżnicy” realizowany w soboty w naszej placówce.

W programie realizowanym przez przedszkole przewidziane są liczne wycieczki, przedstawienia teatralne, konkursy organizowane przez miasto oraz konkursy internetowe. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas uroczystości okolicznościowych dla rodziców i zaproszonych gości. W naszym przedszkolu gwarantujemy pogodne, radosne i beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

Serdecznie zapraszamy!

Misja Przedszkola

Dla nas najważniejsze jest:

 • Szczęście naszych Dzieci,
 • Przestrzeganie założeń Deklaracji Praw Dziecka,
 • Rozwijanie więzi emocjonalnej i wspólnoty z rodziną,
 • Dbanie o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci,
 • Przygotowanie do nauki w szkole podstawowej,
 • Promocja zdrowia jako procesu oddziaływań na wszechstronny rozwój jednostki w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym,
 • Dostosowanie godzin pracy placówki do oczekiwań naszych Klientów – rodziców.

Wizja Przedszkola

Wychowankowie naszej placówki wyposażeni będą w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, pozwalające im sprostać stawianym wymaganiom nie tylko w zakresie edukacji ale także całokształcie przyszłego życia.

 • Nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi,
 • Nie zmuszamy dzieci do robienia czegokolwiek, na co wyraźnie nie mają ochoty, proponując coś „w zamian”,
 • Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanujemy ich autonomię,
 • Zachęcamy dzieci do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat,
 • Uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty,
 • Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek,

Przedszkole Tygrysek

Przedszkole Niepubliczne "TYGRYSEK"

ul. Rybacka 11, Prokowo k. Kartuz

tel. 609-335-758

e-mail: mirandalabun@o2.pl

Copyright © 2016 Przedszkole Tygrysek

Autor: mrgrzeg@gmail.com