O NAS

akutalizacja: 02.11.2016

DROGI RODZICU

Powierzając nam swoje dziecko, dokonałeś właściwego wyboru. My ze swojej strony zrobimy wszystko, abyś Był przekonany, że była to dobra decyzja.

Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek” jest nowo powstającym przedszkolem, w którym priorytetowym celem jest zapewnienie dzieciom fachowej opieki, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi.

dsc_0167-jpg-bc168d27

W budynku przedszkola mieszczą się dwie duże i przestronne sale i jedna nieco mniejsza. Każda grupa wiekowa ma swoją salę, w której aktywuje swoje działania. Sale są nowoczesne, słoneczne i  przestronne, a jednocześnie przytulne.  Pomieszczenia przedszkolne są odpowiednio wyposażone  w niezbędny sprzęt oraz środki dydaktyczne zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój. Przedszkole posiada swój  plac zabaw, co daje wychowankom możliwość codziennego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Kadra pedagogiczna jak i personel stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki wspomagające ich rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka z zachowaniem jego autonomii i szacunku wobec samego siebie, innych dzieci a także w relacjach dorosły – dziecko.

Zapewniamy wybór z szerokiej gamy zajęć dodatkowych dla dzieci, które w pełni będą zaspakajały ich ciekawość świata,
a także rozwijały nabyte już umiejętności. W kwocie opłaty stałej oferujemy zajęcia umuzykalniające- rytmikę, opiekę logopedyczną, zajęcia z terapii pedagogicznej, a także ćwiczenia gimnastyczne wspomagające prawidłowy rozwój dziecka. Mamy również szereg zajęć dodatkowych, na które rodzice mogą zapisać dzieci wg upodobań m.in.: karate, j. angielski, indywidualne zajęcia z logopedą, a także cykl zajęć sobotnich „ Podróżnicy” realizowany w soboty w naszej placówce.

W programie realizowanym przez przedszkole przewidziane są liczne wycieczki, przedstawienia teatralne, konkursy organizowane przez miasto oraz konkursy internetowe. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas uroczystości okolicznościowych dla rodziców i zaproszonych gości. W naszym przedszkolu gwarantujemy pogodne, radosne
i beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

Serdecznie zapraszamy!

Misja Przedszkola

Dla nas najważniejsze jest:

 • Szczęście naszych Dzieci,
 • Przestrzeganie założeń Deklaracji Praw Dziecka,
 • Rozwijanie więzi emocjonalnej i wspólnoty z rodziną,
 • Dbanie o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci,
 • Przygotowanie do nauki w szkole podstawowej,
 • Promocja zdrowia jako procesu oddziaływań na wszechstronny rozwój jednostki w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym,
 • Dostosowanie godzin pracy placówki do oczekiwań naszych Klientów – rodziców.

Wizja Przedszkola

Wychowankowie naszej placówki wyposażeni będą w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, pozwalające im sprostać stawianym wymaganiom nie tylko w zakresie edukacji ale także całokształcie przyszłego życia.

 • Nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi,
 • Nie zmuszamy dzieci do robienia czegokolwiek, na co wyraźnie nie mają ochoty, proponując coś „w zamian”,
 • Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanujemy ich autonomię,
 • Zachęcamy dzieci do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat,
 • Uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty,
 • Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek,

Przedszkole Tygrysek

Przedszkole Niepubliczne "TYGRYSEK"

ul. Rybacka 11, Prokowo k. Kartuz

tel. 609-335-758

e-mail: mirandalabun@o2.pl

Copyright © 2016 Przedszkole Tygrysek

Autor: mrgrzeg@gmail.com