Dlaczego My?

27.10.2016

Dlaczego My?

 • bo każde dziecko u nas to indywidualność, ze swoimi potrzebami i możliwościami;
 • bo oferujemy domową atmosferę i profesjonalną opiekę;
 • bo zapewniamy dzieciom wspaniałą zabawę w przedszkolu i na placu zabaw;
 • bo Przedszkole jest czynne przez cały rok, co sprawia, że Nasze dzieci chętniej przychodzą,
 • bo realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z MEN;
 • bo korzystamy z ciekawych metody pracy;
 • bo posiadamy duży wybór zajęć dodatkowych;
 • bo wspieramy naturalne predyspozycje i zdolności dzieci  (np.: plastycznych, muzycznych, językowych);
 • bo organizujemy edukacyjne wycieczki np. do kina, teatru, ZOO itp.
 • Bo organizujemy zajęcia profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez: lekarza, policjanta, strażaka; itp.
 • bo bierzemy aktywny  udział w uroczystościach takich jak np.: Jasełka, Dzień Matki, Dzień Babci itp

Dlatego właśnie my!

Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka również językowych rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest kilka powodów, dla których należy realizować wczesną edukację przedszkolną dzieci:

 • większość możliwości intelektualnych i językowych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia,
 • edukacja przedszkolna najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne i społeczne dzieci,
 • wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników,
 • obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań,
 • w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne,

Dlatego wspólnie budujemy atmosferę wzajemnego zaufania i pełnej akceptacji. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne i kochane. Zrobimy wszystko by poznawanie świata było przygodą spełniającą dziecięce marzenia, która niesie ze sobą wiele wiedzy i umiejętności. Zrobimy wszystko, by dzieci były radosne, czuły się akceptowane i bezpieczne. Pomożemy im ukierunkować własny rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, aby poznały siebie, stały się samodzielne i otwarte na świat. W Naszym Przedszkolu Twoje dziecko będzie szczęśliwym przedszkolakiem, świetnie przygotowanym do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole Tygrysek

Przedszkole Niepubliczne "TYGRYSEK"

ul. Rybacka 11, Prokowo k. Kartuz

tel. 609-335-758

e-mail: mirandalabun@o2.pl

Copyright © 2016 Przedszkole Tygrysek

Autor: mrgrzeg@gmail.com